Geschiedenis

Het ontstaan van ons koor in het kort

We onderscheiden 4 perioden
1) De prehistorie
2) De middeleeuwen
3) De gouden eeuw
4) De moderne tijd

De prehistorie

Alles in deze periode is onzeker. Uit mondelinge overleveringen komt het verhaal naar voren dat twee zussen zijn begonnen met zingen in Cafe de Walvis, iedere woensdagavond weer, heel gezellig rond het vuur. Daar kwamen veel mensen op af, dat hebben zij ongeveer een jaar gedaan. Op een gegeven moment werd het wat minder en toen zijn zij gestopt.

De middeleeuwen

In die periode werd gesproken over de goede oude tijd dat er nog gezellig samen gezongen werd, de mensen misten het. In een klein gezellig cafeetje 'Broeder Franciscus' in Maarssen is toen, we hebben het over het jaar 2003, het idee ontstaan om een gemengd zangkoor op te richten. Een berichtje in de krant en daar kwamen de eerste leden. We begonnen in het kerkje aan de Wilhelminaweg. De eerste avond waren er al genoeg mensen om mee te zingen en een dirigent was ook al gevonden.
De dirigent bracht zijn gitaar mee en verder was er een cd speler van een van de leden. Door het vele werk van de eerste bestuursleden hadden we al snel een prima geluidsinstallatie.

De gouden eeuw

In deze periode, die zich kenmerkt door groei en veranderingen, volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Het was meteen heel gezellig. Het mandje waar de spullen in zaten voor de koffie en thee werd iedere keer weer mee naar huis genomen, we gebruiken het nog steeds. Wij zijn al snel gaan optreden in Maarssen en omstreken.

Na verloop van tijd zijn we verhuisd naar de bovenzaal van de Bisonbar. We kregen zoveel leden dat er een ledenstop kwam, behalve voor mannen, want die konden we wel gebruiken. Wat was het er gezellig en warm soms, wat wil je boven een zwembad.

Nu hebben we een prima repetitieruimte. Het was niet alleen rozengeur en maneschijn natuurlijk. Maar we hebben een goed bestuur en vrijwilligers, daardoor verloopt alles prima. We zijn een gezellig koor geworden, we zingen samen en hebben aandacht voor elkaar.

De moderne tijd, de toekomst.

Ook deze periode kenmerkt zich door veranderingen en aanpassingen. Onze tweede dirigent heeft ons meerstemmig leren zingen. En onze derde dirigent, muzikaal als hij is, leert ons nog beter zingen, door de puntjes op de 'i' te zetten. Elke woensdagavond verheugen we ons weer op de repetitie! En de optredens door het hele land zijn in een woord gezellig.